Dit is waarom een constructieberekening in veel gevallen noodzakelijk is 

door Bas

Is een constructeur inhuren wel echt noodzakelijk? Dat is een vraag waar veel mensen mee worstelen. Want waarom is het nodig om een constructieberekening te laten maken? Kan je niet gewoon beginnen met bouwen en vanzelf zien hoe ver je komt? Het is niet vreemd als je deze twijfels ervaart. Een constructieberekening is nou niet iets wat echt zichtbaar is nadat de verbouwing is voltooid. Alles wat over is, is een rapport van de berekening. Een rapport dat heel waardevol was voor de aannemer, maar waar jij waarschijnlijk weinig mee kon. Natuurlijk wil je best een rapport laten opstellen als dit echt nodig is. Maar dan wil je wel weten waarom dit nodig is. Logisch. Daarom hebben we in dit artikel enkele belangrijke redenen op een rijtje gezet waarom een constructieberekening in veel gevallen absoluut van toegevoegde waarde zal zijn. 

Wettelijk verplicht 

Een van de belangrijkste redenen om een constructieberekening te laten doen, is omdat dit simpelweg wettelijk verplicht is. Als je iets aan de dragende constructie van je woning wilt veranderen, dan zal je in vrijwel alle gevallen ook een vergunningsaanvraag moeten doen bij de gemeente. Belangrijk onderdeel van die vergunning is dat je kunt aantonen dat er veilig gewerkt wordt. Een constructieberekening is hierbij verplicht. Zo laat je zien dat er geen risico’s zijn voor de dragende constructie en dat er goed om de veiligheid is gedacht. 

Wist je dat een gemeenteambtenaar geen toestemming nodig heeft om tijdens de verbouwing binnen te stappen en te controleren of je wel aan alle eisen voldoet? Als je er dus toch voor kiest om zonder vergunning en/of constructieberekening te gaan bouwen, dan kan hij de verbouwing tijdelijk tot halt roepen totdat dit wel allemaal is geregeld. Daarom is het belangrijk dat hier van tevoren over wordt nagedacht en dat je alle benodigde voorbereidingen treft. 

Voorkom scheuren en verzakkingen 

Natuurlijk laat je de berekening niet alleen uitvoeren omdat het moet. Het is ook heel belangrijk voor jou als eigenaar van de woning. Met deze berekening wordt immers aangetoond wat er nodig is om de constructie goed en veilig te houden. Wat je zeker wil voorkomen is dat er bijvoorbeeld scheuren en verzakkingen na de verbouwing ontstaan. Hoewel scheuren over het algemeen geen enorm risico opleveren, doen ze wel afbreuk aan de uitstraling van de woning. Dit is dan ook waarom de meeste mensen er uiteindelijk toch voor kiezen om het probleem te verhelpen. Door van tevoren een constructieberekening uit te voeren, voorkom je deze onnodige extra kosten in de toekomst. Uiteindelijk bespaar je hiermee dus geld. 

Laat jouw mening horen