ISO 14001, voor de ontwikkeling van een passend milieubeleid

Hout: wat voor verf te gebruiken?
16 september 2019
Waarom een bedrijf mij kan helpen bij een inboedel ontruiming
23 september 2019
Alle blogberichten

ISO 14001, voor de ontwikkeling van een passend milieubeleid

Er wordt tegenwoordig bijzonder vaak gesproken over de ‘ISO 14001‘. Het betreft hier dan ook de internationale norm welke bestaat uit eisen voor het opzetten van een compleet milieumanagementsysteem. Dit systeem kan in de praktijk worden gebruikt om organisaties te helpen met het ontwikkelen van een passend milieubeleid. Dat is echter niet alles. Daarnaast moet het ISO 14001 certificaat er ook op toezien dat het vooropgestelde milieubeleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De basis van het milieumanagementsysteem is de zogenaamde ‘plan-do-check-act’ cyclus. Bent u eveneens geïnteresseerd in het bekomen van een ISO 14001 certificaat? Hou dan beslist rekening met de informatie zoals aangegeven hier op deze pagina!

Welke eisen worden vooropgesteld door de ISO 14001?
In eerste instantie is het belangrijk om rekening te houden met de eisen die voorop worden gesteld door het ISO 14001 certificaat. In principe zijn er drie verschillende soorten eisen waar er rekening mee dient te worden gehouden. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen:

  • Het realiseren van een continue verbetering van de prestaties ten behoeve van de bescherming van het milieu;
  • Het beheersen van milieurisico’s welke het gevolg kunnen zijn van de activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd;
  • Er moet minimaal worden voldaan aan de van toepassing hebbende wettelijke eisen die worden vooropgesteld;

Pas wanneer er aan de hierboven vooropgestelde eisen wordt voldaan is het zo dat een organisatie in aanmerking kan komen voor het ontvangen van het ISO 14001 certificaat.

Levenscyclus perspectief
In principe legt de ISO 14001 norm de focus op de mogelijkheden waar een organisatie over beschikt om invloed uit te oefenen op het milieu vanuit een zogenaamd levenscyclus perspectief. Dit is een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. Dit gegeven benadrukt namelijk dat niet alleen de activiteiten van de onderneming die aan de norm wil voldoen belangrijk zijn, maar ook de werkwijze van diens leveranciers en afnemers. Ook zij moeten namelijk met hun bedrijfsactiviteiten binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Waaruit bestaat de ISO 14001 norm?
Rekening houdende met bovenstaande is het natuurlijk ook belangrijk om rekening te houden met de verschillende onderdelen waar de ISO 14001 norm uit bestaat. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de verschillende, hieronder terug te vinden zaken:

  1. De context waar de organisatie over beschikt;
  2. Het leiderschap dat wordt uitgeoefend;
  3. De planning die moet worden opgemaakt;
  4. De ondersteuning en de uitvoering;
  5. Het evalueren van de prestaties;
  6. het uitvoeren van verbeteringen waar vereist;

Alle verschillende onderdelen zoals zopas aangegeven die van toepassing zijn op de ISO 14001 zijn eigenlijk afkomstig uit de ‘High Level Structure’ of zogenaamde ‘HLS’. Alle ISO-normen worden in de praktijk opgezet volgens de HLS. Dit is een belangrijk gegeven. Het zorgt er namelijk voor dat het voor organisaties eenvoudiger wordt om hun managementsysteem op verschillende vlakken te integreren.

Internationaal karakter
De ISO 14001 is een norm welke zich kenmerkt door een internationaal karakter. Dit betekent dat ze niet werd opgesteld aan de hand van landelijke wetgeving. Het spreekt evenwel voor zich dat het wel zo is dat de ISO 14001 norm conform de geldende wetgeving van het land in kwestie moet zijn. In ieder geval, voor bedrijven die op zoek zijn naar een manier om hun karakter te verduurzamen of te “vergroenen” is het een absolute aanrader om daarvoor te kijken in de richting van het ISO 14001 certificaat.

Wil u meer informatie over ISO 14001 of een ISO 14001 certificering, neem dan contact op met Normec Certification.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *